Търсим медицински персонал

Общо

  • Вие сте дипломиран лекар, дипломирана лекарка, медицинска сестра, социален  асистент или медицински помощен персонал и търсите работа в Германия? Ние ще свържем определената кадидатсваща личност с подходящото медицинско заведение.

 

МЕДИКОНС е вашият професионален съветник и представител в сферата на здравеопазването и развива засилено своята компетенция за бъдещето в тази област.  Ние представяме лекари от всички специалности, социални  асистенти и домакински помощен персонал от България за немски клиники и болници, лекарски кабинети и други медицински заведения. Ние търсим работни места в цялата страна, отговарящи на вашият професионален профил. След приемане на поръчката, ние извършваме комплексна подготовка и придвижване на вашите документи за работа; организираме и придружаваме при работни интервюта, подкрепяме и помагаме при признаване на дипломите и при издаването на разрешително за работа – ЕС. Нашите услуги са точно оптимизирани към вашето изискване за работно място и оттук произтичащите резултати. Ние предлагаме индивидуално компетентни съвети и абсолютно поверително отношение с цялата информация, касаеща нашите клиенти. Ние разполагаме с близост до професионалния пазар, специализирана компетентност, бързо реагиране при ситуации и гаранция за успех. Нашият хонорар ще бъде писмено и предварително уговорен с Вас, отговарящ на реалното количество услуги и при развитие ще бъде представена сметка.

Изпратете ни по електронна поща вашето търсене на работно място и пълните ви документи за кандидатстване.

Използвайте сега вашият шанс, заложете на нашия опит и вярвайте във вашият успех.

 

 

Тьрсим:  

  • асистентлекари и лекари–специалисти от всички специалности.
  •  медицински сестри и социални  асистенти. 
  •  медицински персонал за немските домакинства и за хора, нуждаещи се от грижи.

 

Услуги

 

     • Помощ при търсене на работа, личност за контакт, търсене на медицинско заведение по ваш избор;

     • помощ при подготовка и комплектоване на необходимите документи за кандидатстване за работа по DIN - наредби;

     • организация и лично придружаване при интервюто;

     • подкрепа при признаване на дипломата от страна на немските учреждения;

     • подкрепа при подаване на молба за разрешение за работа – ЕС;

     • подпомагане при подписване на работни договори съобразени с  немското законодателство.

 

Допълнителни услуги:

 

     При желание и по поръчка:

     • Помощ при търсене на жилище, сключване на договори за жилище под наем, купуване на превозно средство и посещение при властите или различни служби;

     • Помощ при търсене на жилище за определено време (частно, хотел, пансион);

         • Подкрепа и съвет при набавянето с необходими документи.

 

Актуални придложиния за работа           

 

Online Bewerbung

 

Контакти