Оферти за работа

Лекар

 

За лекарски кабинет обща медицина, ние търсим ангажирани асистент – лекари с добри познания на немски език и опит с работа на компютър. Желателен е професионален опит в  болнична вътрешна медицина, шофьорска книжка. Срок на договора най – малко 18 месеца.

Социален асистент

 

В областта на амбулантната болнична грижа в района на Хановер и Оснабрюк, ние търсим медицинска сестра или социален  асистент с опит в професията, шофьорска книжка и познания на немски и руски език. Срок на договора най – малко 12 месеца.

Помощник на стари хора в домащните задалжения с медицински познания